A A A + | -

Articolul 2471. Calcularea termenului în cadrul custodiei asupra masei succesorale

Dacă înaintea acceptării moştenirii se numeşte un custode pentru administrarea masei succesorale, termenele stabilite de dispoziţiile art.2468 şi 2469 alin.(1) încep să curgă odată cu desemnarea acestuia.


Adnotare:
Originea reglementării: §2017 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune