A A A + | -

Articolul 2473. Subrogarea în cadrul masei succesorale

(1) Se consideră ca intră în componenţa masei succesorale şi bunurile pe care posesorul masei succesorale le-a dobîndit printr-un act juridic din contul mijloacelor luate din masa succesorală.
(2) Apartenenţa la masa succesorală a unei creanţe astfel dobîndite poate fi invocată faţă de debitor numai atunci cînd el a cunoscut această apartenenţă. Dispoziţiile art.829-832 se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2019 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune