A A A + | -

Articolul 2474. Produsele restituite de posesor

Posesorul masei succesorale trebuie să restituie moştenitorului foloasele obţinute. Obligaţia de restituire se extinde şi la fructele asupra cărora posesorul a dobîndit dreptul de proprietate.


Adnotare:
Originea reglementării: §2020 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune