A A A + | -

Articolul 2475. Aplicarea regulilor privind îmbogăţirea nejustificată

(1) În măsura în care posesorul masei succesorale nu poate face restituirea, obligaţia lui se stabileşte conform dispoziţiilor legale referitoare la restituirea în cazul îmbogăţirii nejustificate.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în special în cazul în care terţii au dobîndit dreptul de proprietate asupra bunului care intră în componenţa masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2021 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune