A A A + | -

Articolul 2476. Rambursarea cheltuielilor

(1) Posesorul masei succesorale este obligat să restituie bunurile care intră în componenţa masei succesorale numai în schimbul rambursării tuturor cheltuielilor în măsura în care acestea nu se sting pe calea compensării cu îmbogăţirea nejustificată, care trebuie restituită conform dispoziţiilor art.2475. Pretenţiei întemeiate pe dreptul de proprietate i se aplică dispoziţiile art.496 şi 497.
(2) Se rambursează şi cheltuielile efectuate de posesorul masei succesorale pentru a se libera de grevările moştenirii sau pentru satisfacerea obligaţiilor masei succesorale.
(3) În măsura în care, conform dispoziţiilor legale, moştenitorul trebuie să ramburseze şi cheltuielile care nu au fost efectuate pentru bunuri individuale, în special cheltuieli menţionate la alin.(2), dreptul posesorului masei succesorale rămîne neatins.


Adnotare:
Originea reglementării: §2022 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune