A A A + | -

Articolul 2477. Răspunderea în cadrul examinării pricinii

(1) Dacă posesorul masei succesorale trebuie să restituie bunuri care intră în componenţa masei succesorale, acţiunea moştenitorului privind plata despăgubirilor pentru deteriorarea, pierderea sau altă cauză de imposibilitate de restituire se reglementează în conformitate cu dispoziţiile aplicabile raporturilor dintre proprietar şi posesor, din momentul introducerii în instanţa de judecată a acţiunii în revendicare.
(2) Aceeaşi regulă se aplică şi dreptului moştenitorului la restituirea sau plata valorii pentru foloasele obţinute, precum şi dreptului posesorului masei succesorale la rambursarea cheltuielilor.


Adnotare:
Originea reglementării: §2023 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune