A A A + | -

Articolul 2479. Răspunderea în cazul actelor ilicite

Dacă posesorul masei succesorale a dobîndit un bun din masa succesorală printr-o infracţiune sau deposedare ilegală, el răspunde conform dispoziţiilor legale referitoare la răspunderea pentru delicte. Posesorul de bună-credinţă al masei succesorale poartă răspundere pentru deposedare ilegală conform acelor dispoziţii legale numai dacă moştenitorul dobîndise deja posesia propriu-zisă asupra bunului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2025 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune