A A A + | -

Articolul 2480. Obligaţia posesorului masei succesorale de a oferi informaţii

(1) Posesorul masei succesorale are obligaţia să ofere moştenitorului informaţii cu privire la bunurile care alcătuiesc masa succesorală şi locul aflării acestora.
(2) Aceeaşi obligaţie o are şi persoana care, fără să fie posesor al masei succesorale, intră în posesia unui bun din componenţa masei succesorale înainte ca moştenitorul să intre propriu-zis în posesia masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2027 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune