A A A + | -

Articolul 2481. Obligaţia persoanelor care au locuit cu cel care a lăsat moştenirea de a oferi informaţii. Confirmarea prin declaraţie pe proprie răspundere

(1) Persoana care, la momentul deschiderii moştenirii, locuia în gospodăria celui care a lăsat moştenirea are obligaţia să ofere moştenitorului, la cerere, informaţii despre operaţiunile efectuate în legătură cu moştenirea şi despre ceea ce îi este cunoscut în privinţa locului aflării bunurilor care intră în componenţa masei succesorale.
(2) Dacă există motive să se presupună că informaţiile au fost furnizate cu neglijenţă, persoana este obligată, la cererea moştenitorului, să depună o declaraţie pe proprie răspundere în faţa notarului, prin care să confirme, după cunoştinţa sa, caracterul complet şi veridic al informaţiilor.


Adnotare:
Originea reglementării: §2028 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune