A A A + | -

Articolul 2482. Răspunderea în cazul înaintării pretenţiilor de către moştenitor referitoare la anumite bunuri din masa succesorală

Răspunderea posesorului masei succesorale în ceea ce priveşte creanţele pe care le are moştenitorul în privinţa bunurilor determinate ale masei succesorale este reglementată de dispoziţiile legale referitoare la pretenţiile din moştenire (petiţia de ereditate).


Adnotare:
Originea reglementării: §2029 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune