A A A + | -

Articolul 2490. Răspunderea cumpărătorului cotei succesorale

În cazul în care comoştenitorii îşi exercită dreptul de preemţiune, odată cu transmiterea cotei succesorale către comoştenitori, cumpărătorul se eliberează de răspunderea pentru obligaţiile masei succesorale. Răspunderea sa se menţine însă dacă el poartă răspundere faţă de creditorii masei succesorale conform dispoziţiilor art.2433-2435. Dispoziţiile art.2445 şi 2446 se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2036 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune