A A A + | -

Articolul 2491. Înstrăinarea ulterioară a cotei succesorale

În cazul în care cumpărătorul transmite unui terţ cota succesorală dobîndită, dispoziţiile art.2486, 2489 şi 2490 se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2037 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune