A A A + | -

Articolul 2492. Administrarea comună a masei succesorale

(1) Administrarea masei succesorale revine în comun moştenitorilor. Fiecare comoştenitor este obligat faţă de ceilalţi să participe la măsurile necesare pentru administrarea corespunzătoare. Fiecare comoştenitor poate lua măsurile necesare de conservare fără participarea celorlalţi.
(2) În cazul administrării comune se aplică dispoziţiile art.1945, 1947, 1948 şi 1950. Partajul fructelor nu intervine înainte de partajul masei succesorale. Dacă partajul masei succesorale este exclus pentru o perioadă care depăşeşte 1 an, fiecare comoştenitor poate cere partajarea cîştigului net la sfîrşitul fiecărui an.


Adnotare:
Originea reglementării: §2038 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune