A A A + | -

Articolul 2493. Creanţele care intră în componenţa masei succesorale

Dacă o creanţă intră în componenţa masei succesorale, debitorul poate să-şi execute obligaţia numai faţă de toţi moştenitorii împreună, iar fiecare comoştenitor poate cere îndeplinirea obligaţiei numai faţă de toţi moştenitorii. Fiecare comoştenitor poate cere ca debitorul să consemneze bunul pe numele tuturor moştenitorilor, iar dacă bunul nu poate face obiectul consemnării, să-l predea unui depozitar desemnat de notar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2039 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune