A A A + | -

Articolul 2494. Dispunerea de bunurile masei succesorale. Compensarea

(1) Moştenitorii pot dispune de un bun care intră în componenţa masei succesorale numai în comun.
(2) Creanţa care intră în componenţa masei succesorale nu poate fi compensată de către debitor printr-o creanţă pe care o are împotriva unui comoştenitor.


Adnotare:
Originea reglementării: §2040 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune