A A A + | -

Articolul 2495. Subrogarea

Ceea ce se dobîndeşte în baza unui drept referitor la masa succesorală sau ca despăgubire pentru distrugerea, deteriorarea ori sustragerea unui bun care intră în componenţa masei succesorale, sau printr-un act juridic ce priveşte masa succesorală se consideră că intră în componenţa masei succesorale. Pentru creanţa care ia naştere dintr-un astfel de act juridic se aplică dispoziţiile art.2473 alin.(2).


Adnotare:
Originea reglementării: §2041 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune