A A A + | -

Articolul 2496. Satisfacerea obligaţiilor masei succesorale

(1) Din masa succesorală se satisfac, în primul rînd, obligaţiile masei succesorale. Dacă o obligaţie a masei succesorale nu a ajuns la scadenţă sau este litigioasă, se reţin cele necesare pentru satisfacerea ei.
(2) Dacă o obligaţie a masei succesorale trebuie îndeplinită numai de către unii dintre comoştenitori, aceştia pot cere ca executarea să se facă numai din ceea ce le revine în temeiul partajului.
(3) Dacă este necesar, pentru îndeplinirea obligaţiei, masa succesorală se converteşte în bani.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune