A A A + | -

Articolul 2497. Repartizarea surplusului

(1) Surplusul rămas după îndeplinirea obligaţiilor masei succesorale revine moştenitorilor proporţional cotelor succesorale ale fiecăruia.
(2) Documentele referitoare la raporturile personale ale celui care a lăsat moştenirea şi ale familiei acestuia, precum şi documentele referitoare la întreaga masă succesorală rămîn comune.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune