A A A + | -

Articolul 2501. Amînarea partajului masei succesorale pînă la finalizarea procedurii de somare publică

Fiecare comoştenitor poate cere ca partajul să fie amînat pînă la finalizarea procedurii de somare publică a creditorilor, cerută conform dispoziţiilor art.2422, sau pînă la expirarea termenului de declarare a creanţelor, prevăzut la art.2527. În cazul în care nu a fost cerută încă somarea publică sau nu s-a dispus publicarea acestei cerinţe conform dispoziţiilor art.2527, amînarea poate fi cerută dacă cererea este depusă neîntîrziat sau s-a publicat somaţia publică neîntîrziat.


Adnotare:
Originea reglementării: §2045 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune