A A A + | -

Articolul 2504. Dispoziţia testatorului privind partajul masei succesorale

(1) Prin dispoziţie testamentară testatorul poate stabili modul de efectuare a partajului. Testatorul poate dispune mai ales ca partajul să fie lăsat la aprecierea echitabilă a executorului testamentar.
(2) Planul de partaj întocmit de către executorul testamentar conform dispoziţiilor testamentare poate fi anulat de către instanţa de judecată, la cererea oricărui dintre comoştenitori, dacă el este în mod evident inechitabil, cerîndu-se în schimb partajul judiciar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2048 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune