A A A + | -

Articolul 2506. Partajul judiciar al masei succesorale

(1) Instanţa de judecată partajează masa succesorală în baza acţiunii de partaj introduse de către unul dintre comoştenitori dacă există temei de a anula planul de partaj întocmit de către executorul testamentar sau dacă comoştenitorii nu reuşesc să încheie un contract de partaj.
(2) La introducerea acţiunii de partaj se descrie succint masa succesorală supusă partajului, se propune planul de partaj, precum şi se descriu eforturile depuse anterior pentru a ajunge la un partaj prin contract.
(3) Dacă comoştenitorii nu reuşesc să încheie cu coproprietarul devălmaş un contract de partaj al bunurilor şi obligaţiilor comune în devălmăşie în sensul art.2498 alin.(7) şi dacă, totodată, conform alin.(1) din prezentul articol, s-a introdus o acţiune de partaj al masei succesorale, oricare participant la partajul masei succesorale poate cere instanţei de judecată să efectueze, în acelaşi proces, după atragerea în proces a coproprietarului devălmaş, şi partajul bunurilor şi al obligaţiilor comune în devălmăşie.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune