A A A + | -

Articolul 2406. Imposibilitatea urmăririi moştenitorului pînă la acceptarea moştenirii

Pînă la acceptarea moştenirii, pretenţiile faţă de masa succesorală nu pot fi executate silit împotriva moştenitorilor.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune