A A A + | -

Articolul 2507. Desemnarea notarului

(1) Dacă complexitatea operaţiunilor de partaj o justifică, instanţa de judecată desemnează un notar pentru a desfăşura operaţiunile de partaj, sub supravegherea instanţei de judecată.
(2) Notarul este ales de către comoştenitori sau, în lipsa unui acord, de către instanţa de judecată.
(3) Notarul desemnat convoacă părţile şi le cere să furnizeze toate documentele utile pentru desfăşurarea operaţiunilor de partaj.
(4) Notarul desemnat informează instanţa de judecată privitor la dificultăţile întîmpinate şi poate solicita de la instanţa de judecată orice măsură de natură să faciliteze desfăşurarea operaţiunilor de partaj.
(5) Notarul desemnat poate, dacă valoarea sau componenţa masei succesorale o justifică, să atragă un expert, ales de către părţi sau, în lipsa unui acord, desemnat de către instanţa de judecată.
(6) Notarul desemnat poate cere instanţei de judecată să convoace părţile sau reprezentanţii lor, în prezenţa sa, pentru a încerca concilierea lor.
(7) Dacă nu s-a reuşit concilierea, instanţa de judecată trimite părţile în faţa notarului desemnat, care întocmeşte un proces-verbal, în care sînt expuse poziţiile părţilor şi care include proiectul planului de partaj.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune