A A A + | -

Articolul 2508. Reprezentantul desemnat al comoştenitorului care nu se prezintă

(1) Dacă unul dintre comoştenitori nu se prezintă la convocarea notarului desemnat, acesta din urmă poate stabili pentru comoştenitor un termen de 3 luni pentru a-şi desemna un reprezentant.
(2) În cazul în care moştenitorul sau reprezentantul său nu se prezintă la data fixată în notificarea notarului, acesta din urmă întocmeşte un proces-verbal şi îl transmite instanţei de judecată pentru ca comoştenitorului care nu s-a prezentat să i se desemneze un reprezentant.
(3) În cazul prevăzut la alin.(2), instanţa de judecată, prin încheiere, îi desemnează moştenitorului un reprezentant. Administratorul autorizat sau avocatul care oferă asistenţă juridică garantată de stat nu poate refuza să acţioneze în calitate de reprezentant al moştenitorului fără motiv întemeiat.
(4) Reprezentantul desemnat poate încheia contractul de partaj în numele unui comoştenitor doar cu încuviinţarea, prin încheiere, a instanţei de judecată care l-a desemnat. La cererea de încuviinţare se anexează proiectul contractului de partaj.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune