A A A + | -

Articolul 2509. Termenul de întocmire a proiectului planului de partaj

(1) În termen de cel mult 1 an de la desemnarea sa, notarul întocmeşte proiectul planului de partaj.
(2) Termenul prevăzut la alin.(1) se suspendă:
a) în caz de desemnare a unui expert, pînă la emiterea raportului de expertiză;
b) în caz de vînzare dispusă prin încheiere conform art.2511, pînă în ziua realizării definitive a acesteia;
c) în caz de cerere de desemnare a unui reprezentant conform art.2508 alin.(2), pînă în ziua desemnării sale;
d) în caz de trimitere a părţilor în faţa instanţei de judecată conform art.2507 alin.(6), pînă la îndeplinirea acestei etape.
(3) În cazul complexităţii operaţiunilor de partaj, la cererea notarului desemnat sau a unuia din comoştenitori, instanţa de judecată poate prelungi termenul prevăzut la alin.(1) cu cel mult 1 an.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune