A A A + | -

Articolul 2510. Atribuţiile instanţei de judecată

(1) Instanţa de judecată supraveghează derularea operaţiunilor de partaj şi respectarea termenului prevăzut la art.2509.
(2) În acest scop instanţa de judecată poate, inclusiv din oficiu, soma părţile sau notarul, poate aplica amenzi şi poate dispune înlocuirea notarului desemnat.
(3) Dacă s-a încheiat un contract de partaj între comoştenitori, notarul desemnat comunică aceasta instanţei de judecată, care dispune încetarea procesului.
(4) În caz de dezacord între comoştenitori cu privire la proiectul planului de partaj întocmit de către notar, acesta din urmă transmite instanţei de judecată un proces-verbal în care sînt expuse poziţiile părţilor şi care include proiectul planului de partaj. Instanţa de judecată poate să audieze părţile şi notarul desemnat şi să încerce o conciliere.
(5) Instanţa de judecată soluţionează aspectele din planul de partaj asupra cărora există dezacord şi omologhează planul de partaj.
(6) În caz de omologare, dacă pentru atribuirea loturilor din masa succesorală se impune tragerea la sorţi, instanţa de judecată, prin aceeaşi hotărîre, dispune tragerea la sorţi fie în prezenţa instanţei de judecată, fie în prezenţa notarului desemnat.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune