A A A + | -

Articolul 2511. Licitaţia în privinţa bunurilor din masa succesorală

(1) Instanţa de judecată dispune, pe durata procesului, prin încheiere, iar la soluţionarea acţiunii, prin hotărîre, în condiţiile pe care ea le determină, vînzarea la licitaţie, conform Codului de executare, a acelor bunuri din masa succesorală care nu pot fi divizate în natură sau nu pot fi atribuite cu uşurinţă.
(2) Comoştenitorii pot decide în unanimitate că adjudecarea se va desfăşura doar între ei. În lipsă de unanimitate, licitaţia este publică.
(3) Comoştenitorii pot conveni ca vînzarea să se facă la orice preţ oferit de participanţii la licitaţie. De asemenea, ei pot conveni ca vînzarea să nu se facă sub un anumit preţ.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune