A A A + | -

Articolul 2516. Obligaţia de raport în cazul decăderii din dreptul la moştenire a unui descendent

(1) Dacă înainte sau după deschiderea moştenirii decade din dreptul la moştenire un descendent care, în calitate de moştenitor, ar fi fost obligat la raport, obligaţia de raport a donaţiilor făcute lui îi incumbă descendentului care îi ia locul pe baza dreptului de reprezentare.
(2) Dacă testatorul a desemnat un substituent în locul descendentului ce decade din dreptul la moştenire, dacă există dubii, se consideră că moştenitorul desemnat nu va primi mai mult decît ar fi primit descendentul, ţinîndu-se cont de obligaţia de raport.


Adnotare:
Originea reglementării: §2051 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune