A A A + | -

Articolul 2517. Obligaţia de raport a descendentului moştenitor testamentar

Dacă testatorul a desemnat descendenţii ca moştenitori ai ceea ce le-ar reveni ca moştenitori legali sau dacă testatorul a stabilit descendenţilor cotele lor succesorale astfel încît acestea se află unele faţă de altele în aceleaşi proporţii ca şi cotele succesorale legale, atunci se consideră că descendenţii sînt obligaţi la raport conform dispoziţiilor art.2515 şi 2516.


Adnotare:
Originea reglementării: §2052 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune