A A A + | -

Articolul 2518. Donaţia în favoarea descendentului mai îndepărtat sau adoptat

(1) Donaţia pe care a primit-o un descendent mai îndepărtat înaintea decăderii din dreptul la moştenire a unui descendent în grad mai apropiat şi cea pe care a primit-o descendentul care, în calitate de moştenitor subsecvent, l-a înlocuit pe un alt descendent nu se raportează decît dacă testatorul a dispus raportul în mod expres la momentul donaţiei.
(2) Aceleaşi dispoziţii se aplică cu privire la donaţia primită de un descendent de la testator înaintea dobîndirii statutului juridic de descendent.


Adnotare:
Originea reglementării: §2053 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune