A A A + | -

Articolul 2519. Donaţii din bunurile comune ale soţilor

O donaţie făcută din bunurile comune ale soţilor se consideră ca fiind acordată în proporţie egală de către fiecare dintre cei doi soţi. Dacă un bun revine celui care este descendentul numai a unuia dintre soţi sau dacă acest soţ trebuie să compenseze celuilalt soţ pentru că a dispus de bunul comun, se consideră că bunul este donat doar de către soţul respectiv.


Adnotare:
Originea reglementării: §2054 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune