A A A + | -

Articolul 2522. Obligaţia de informare cu privire la bunurile primite

Fiecare comoştenitor este obligat să ofere, la cerere, informaţii celorlalţi moştenitori despre donaţiile primite pe care trebuie să le aducă la raport conform dispoziţiilor art.2515-2518.


Adnotare:
Originea reglementării: §2057 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune