A A A + | -

Articolul 2524. Răspunderea solidară a comoştenitorilor

Moştenitorii poartă răspundere ca debitori solidari pentru obligaţiile comune ale masei succesorale, care includ toate obligaţiile masei succesorale, cu excepţia celor care grevează doar una sau unele dintre cotele succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2058 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune