A A A + | -

Articolul 2528. Cererea de dispunere a administrării masei succesorale

Dispunerea administrării masei succesorale poate fi cerută de către moştenitori numai unanim. Cererea privind dispunerea administrării masei succesorale este exclusă după data partajului masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2062 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune