A A A + | -

Articolul 2529. Întocmirea inventarului

(1) Inventarul întocmit de către un comoştenitor profită şi celorlalţi comoştenitori în măsura în care aceştia nu răspund nelimitat pentru obligaţiile masei succesorale.
(2) Un comoştenitor poate invoca limitarea răspunderii sale faţă de ceilalţi comoştenitori chiar dacă el răspunde nelimitat faţă de ceilalţi creditori ai masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2063 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune