A A A + | -

Articolul 2531. Determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar

La determinarea cotei succesorale pentru fiecare moştenitor rezervatar se iau în considerare toţi moştenitorii legali chemaţi la moştenire dacă nu ar fi existat testamentul. Moştenitorii legali care au renunţat la moştenire nu se iau în considerare. Moştenitorii testamentari nu se iau în considerare dacă ei nu sînt moştenitori legali.


Adnotare:
Originea reglementării: §2310 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune