A A A + | -

Articolul 2532. Efectele renunţării la moştenire a moştenitorului rezervatar

Dacă moştenitorul rezervatar renunţă la cota sa din rezerva succesorală, cotele din rezerva succesorală ale altor moştenitori rezervatari nu se majorează. În acest caz, cota moştenitorului rezervatar trece la moştenitorii testamentari proporţional cotei succesorale testate lor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune