A A A + | -

Articolul 2534. Separarea rezervei succesorale din partea netestată a masei succesorale

Dacă testamentul nu se referă la întreaga masă succesorală, rezerva succesorală reduce în primul rînd cotele succesorale ale moştenitorilor legali nerezervatari, iar în cazul insuficienţei acestor cote, rezerva succesorală reduce cotele succesorale ale moştenitorilor testamentari.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune