A A A + | -

Articolul 2535. Degrevarea de legate şi sarcini testamentare. Limitările rezultate din desemnarea unui moştenitor subsecvent

(1) Moştenitorul rezervatar nu este ţinut de legate şi sarcini testamentare în măsura în care acestea îi încalcă dreptul la rezerva succesorală. În acest caz, legatele şi sarcinile testamentare vor fi suportate de ceilalţi moştenitori, proporţional cotelor succesorale.
(2) Dacă legatul sau sarcina testamentară s-a dispus astfel încît grevează doar cota succesorală a moştenitorului rezervatar, atunci legatul şi sarcina se reduc în partea în care acestea îi încalcă dreptul la rezervă succesorală.
(3) Dacă testatorul a desemnat un moştenitor subsecvent, moştenitorul rezervatar este ţinut să îndeplinească obligaţiile şi să respecte limitările impuse lui în calitate de moştenitor prealabil în măsura în care aceasta nu încalcă dreptul său la rezerva succesorală.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune