A A A + | -

Articolul 2537. Raportul donaţiilor în contul rezervei succesorale

(1) Moştenitorul rezervatar este obligat să admită raportul din cota sa succesorală a tot ce i-a fost acordat cu titlu de donaţie de către testator dacă cel din urmă a prevăzut ca donaţia să fie raportată la cota sa din rezerva succesorală.
(2) În cazul în care moştenitorul rezervatar este descendent al defunctului, dispoziţiile art.2516 alin.(1) se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2327 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune