A A A + | -

Articolul 2538. Obligaţia de raport

(1) În cazul în care există mai mulţi descendenţi şi între ei, în cazul moştenirii legale, s-ar fi raportat o donaţie făcută de defunct sau prestaţii de felul celor prevăzute la art.2523, moştenitorului rezervatar care este descendent al defunctului, de asemenea, îi incumbă obligaţia de raport conform regulilor generale.
(2) O donaţie de felul celei prevăzute la art.2523 alin.(1) nu poate fi scutită de raport de către testator în detrimentul unui moştenitor rezervatar.
(3) În cazul în care donaţia care trebuie să fie luată în consideraţie conform alin.(1) trebuie raportată concomitent şi în contul rezervei succesorale conform dispoziţiilor art.2537, atunci, în contul celei din urmă, donaţia respectivă se raportează numai pentru jumătate din valoarea sa.


Adnotare:
Originea reglementării: §2316 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune