A A A + | -

Articolul 2539. Suportarea rezervei succesorale în cazul renunţării la legat

În cazul renunţării moştenitorului rezervatar la legatul care i-a fost atribuit prin testament, în raporturile dintre moştenitorii testamentari şi legatari, cota succesorală a moştenitorului rezervatar reduce în primul rînd cota succesorală a acelui moştenitor testamentar sau a acelui legatar căruia renunţarea i-a adus beneficiu.


Adnotare:
Originea reglementării: §2321 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune