A A A + | -

Articolul 2544. Declaraţiile făcute de către moştenitorul testamentar

Persoana care solicită eliberarea certificatului de moştenitor în baza dispoziţiei testamentare este obligată să declare:
a) dispoziţia testamentară pe care se întemeiază dreptul său la moştenire;
b) dacă testatorul a lăsat alte dispoziţii testamentare şi care anume; dacă nu se anexează nici originalul, nici o copie, se dau indicaţii referitoare la locul unde se află originalul;
c) informaţiile prevăzute la art.2543 alin.(1) lit.a), b) şi f)-h) şi alin.(2).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune