A A A + | -

Articolul 2545. Confirmarea veridicităţii informaţiilor comunicate

(1) Solicitantul trebuie să prezinte acte oficiale pentru confirmarea informaţiilor comunicate de el conform dispoziţiilor art.2543 alin.(1) lit.a) şi c) şi alin.(2) şi, în cazul art.2544, să prezinte documentele pe care se întemeiază dreptul lui de moştenire. Dacă documentele nu pot fi obţinute sau obţinerea lor este legată de dificultăţi disproporţionate, alte probe vor fi suficiente.
(2) Celelalte informaţii necesare conform dispoziţiilor art.2543 şi 2544 solicitantul le confirmă la notar prin declaraţie pe proprie răspundere, menţionînd că el nu cunoaşte nimic ce ar contraveni declaraţiilor sale. Notarul poate să-l elibereze de această obligaţie dacă nu o consideră necesară.
(3) Dispoziţiile alin.(2) nu se aplică dacă faptele corespunzătoare sînt evidente pentru notar.
(4) Cererea privind eliberarea certificatului de moştenitor conţine informaţiile cerute de lege în măsura în care solicitantul deţine astfel de informaţii şi în măsura în care aceste informaţii sînt necesare notarului pentru a elibera certificatul.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune