A A A + | -

Articolul 2546. Certificatul de moştenitor în caz de comoştenitori

(1) Dacă există mai mulţi moştenitori, se va elibera acelaşi certificat de moştenitor fiecărui comoştenitor.
(2) Cererea de eliberare a certificatului poate fi depusă de oricare dintre comoştenitori. În cerere trebuie indicaţi comoştenitorii şi cotele succesorale ale acestora.
(3) Dacă cererea se depune nu în numele tuturor comoştenitorilor, în ea trebuie de indicat că ceilalţi comoştenitori au acceptat moştenirea. Dispoziţiile art.2545 se referă şi la acele informaţii pe care solicitantul le comunică despre ceilalţi comoştenitori.
(4) Confirmarea prin declaraţie pe propria răspundere se cere de la toţi comoştenitorii, cu excepţia cazului în care notarul consideră suficientă declaraţia unuia sau a unora dintre ei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune