A A A + | -

Articolul 2549. Termenul de eliberare a certificatelor

(1) Notarul eliberează fără întîrziere certificatele prevăzute la art.2541 alin.(2), în conformitate cu procedura prevăzută de lege, atunci cînd elementele care trebuie certificate au fost stabilite cu certitudine.
(2) Notarul nu eliberează certificatul solicitat atît timp cît elementele care trebuie certificate fac obiectul unui proces judiciar.
(3) Notarul ia toate măsurile necesare pentru a informa solicitantul şi persoanele ale căror drepturi sînt vizate de certificat cu privire la eliberarea certificatului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune