A A A + | -

Articolul 2550. Certificatul de moştenitor limitat la anumite bunuri

(1) Dacă anumite bunuri care se află în afara teritoriului Republicii Moldova fac parte din masa succesorală, atunci cererea de eliberare a certificatului de moştenitor se poate limita la bunurile aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
(2) Dacă organul corespunzător din Republica Moldova ţine un registru pentru înregistrarea drepturilor persoanelor asupra unui bun, acest bun se consideră că se află pe teritoriul Republicii Moldova. Creanţa se consideră că se află pe teritoriul Republicii Moldova dacă acţiunea privind executarea acesteia ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune