A A A + | -

Articolul 2551. Conţinutul certificatului de moştenitor eliberat moştenitorului prealabil

(1) Certificatul de moştenitor eliberat moştenitorului prealabil va menţiona suplimentar faptul că testamentul prevede moştenirea subsecventă, condiţiile în care va surveni moştenirea subsecventă şi identitatea moştenitorului subsecvent. Dacă testatorul a desemnat moştenitorul subsecvent în privinţa părţii din moştenire rămase la momentul survenirii moştenirii subsecvente, dacă el a dispus că moştenitorul prealabil poate să dispună nelimitat de moştenire sau dacă, conform dispoziţiilor art.2286, testatorul l-a eliberat pe moştenitorul prealabil de alte restricţii sau obligaţii, se vor menţiona şi aceste dispoziţii.
(2) Moştenitorul subsecvent are drepturile prevăzute la art.2472 şi 2558 din data survenirii moştenirii subsecvente. Din aceeaşi dată moştenitorul subsecvent poate cere eliberarea certificatului său de moştenitor.
(3) Termenele prevăzute la art.2472 alin.(2) şi art.2558 alin.(5) nu pot curge împotriva moştenitorului subsecvent decît după data survenirii moştenirii subsecvente.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune