A A A + | -

Articolul 2552. Informaţii privind executorul testamentar

Dacă testatorul a desemnat un executor testamentar, acest fapt şi limitarea dreptului de dispoziţie al moştenitorului conform art.2362 trebuie indicate expres în certificatul de moştenitor. După încetarea atribuţiilor executorului testamentar şi a limitărilor dreptului de dispoziţie al moştenitorului, moştenitorul poate cere modificarea certificatului de moştenitor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune