A A A + | -

Articolul 2553. Alte restricţii ale drepturilor moştenitorului

Dacă testatorul a stabilit sarcinile testamentare sau restricţii valabile asupra drepturilor moştenitorului asupra masei succesorale, altele decît cele indicate la art.2551 şi 2552, ele, de asemenea, se indică în certificatul de moştenitor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune